Παρουσίαση του βιβλίου "Πανδημία COVID-19 και οι σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία" στην Αθήνα

Εκδηλώσεις

 

διαδικτυακή αναπαραγωγή της εκδήλωσης της παρουσίασης του βιβλίου, εκδόσεις Τόπος

Εκτύπωση

Related Articles