Ταυτότητα

To Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας [ΚΕΠΥ], δημιουργήθηκε για να στηρίξει την ανεξάρτητη κριτική έρευνα και εκπαίδευση στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

Προσεγγίζοντας την υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα, φιλοδοξεί να αναδείξει μέσα από επιστημονικές έρευνες τα αδιέξοδα και τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας και ιδιωτικοποίησης των δομών κοινωνικής πρόνοιας και των υπηρεσιών υγείας, που διευρύνουν, με γεωμετρική πρόοδο, τις κοινωνικές ανισότητες.

Στηριζόμενο στην διεπιστημονική συνεργασία φιλοδοξεί να αναπτύξει συνέργειες και έρευνα, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο,  σε όλο το φάσμα των σύγχρονων, σχετικών με την υγεία, προσεγγίσεων, από τη φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική, μέχρι τις προσεγγίσεις της πολιτικής οικονομίας της υγείας και της κοινωνικής επιδημιολογίας και να συμβάλλει στην εμβάθυνση της έρευνας στα σύγχρονα πεδία της  Διεθνούς Υγείας, της μετανάστευσης και της οικολογίας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, και με δεδομένο τον χαρακτήρα του ως ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων τους.

 

Επιστημονικό Συμβούλιο:  

Feride Aksu-Tanik, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Τουρκία

Θανάσης Αλεξίου, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Ελλάδα

Fran Baum, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Αυστραλία

Miran Epstein, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Ηθικής, Βρετανία

Hans-Ulrich Deppe, Καθηγητής Ιατρικής Κοινωνιολογίας, Γερμανία

David Himmelstain, Καθηγητής Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας, ΗΠΑ

Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πολιτικής Υγείας, Ελλάδα 

Colin Leys, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Βρετανία

Kayhan Pala, Καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Τουρκία

Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Ελλάδα

Μαρία Πεμπετζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Οικονομικής, Ελλάδα

Μαρία Πετμεζίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Ελλάδα

Howard Waitzkin, Διακεκριμένος Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας & Κοινωνικής Ιατρικής, ΗΠΑ 

Steffie Woolhandler, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, ΗΠΑ

Συντονιστής:  Αλέξης Μπένος, Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Εκτύπωση