Κέντρο Εκπαίδευσης & Έρευνας με επιστημονικό και πολιτικοκοινωνικό ρόλο που αναδεικνύει και προβάλλει ζητήματα Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Υγείας και Πρωτοβαθμιας Φροντίδας.